Arabian Business Community

BITS Pilani Dubai Campus
ContactCompanyFrom BITS Pilani Dubai Campus

 +971 - 4 -4200700, 4200811  
 +971 -4 -4200822


Shaikh Salim , Coordinator
Nahid Afshan , Manager